Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Historian verkkojulkaiseminen

Historiatieteellisiä tekstejä julkaistaan kasvavassa määrin verkossa, oli kyse sitten referee-arvioiduista artikkeleista, kirja-arvosteluista, katsauksista, uutisista tai vaikka blogiteksteistä. Kurssi antaa perustiedot näistä juttutyypeistä ja verkossa ilmestyvistä historia-alan julkaisuista, kuten Ennen ja nyt, Kasvatus & Aika ja Mirator. Kurssin aikana opiskelijat harjoittelevat erilaisten juttutyyppien kirjoittamista, palautteen antamista, tekstin sisällöllistä editointia ja erilaisten verkkojulkaisuvälineiden käyttöä. Kurssin aikana opiskelijoilla (lähinnä jatko-opiskelijoilla) on mahdollisuus kirjoittaa referee-arvioitu artikkeli ja saada sen kirjoittamiseen opastusta sekä vertaisilta että kurssin vetäjiltä.

Kurssin myötä opiskelijat oppivat työstämään sekä omia että toistensa tekstejä. He saavat teoreettisia ja käytännön työkaluja hyvään kirjoittamiseen sekä toimittamiseen. Samalla he tutustuvat niihin mahdollisuuksiin, joita verkkojulkaiseminen tarjoaa verrattuna perinteisiin printtijulkaisuihin.

Kurssi jakautuu keväällä ja syksyllä suoritettaviin osuuksiin. Kevään osuudessa keskitytään erilaisten juttutyyppien harjoitteluun, kun taas syksy on varattu pidempien tekstien, kuten katsaus, arvostelu tai tieteellinen artikkeli, kommentointiin ja editoimiseen.

Opetusmuoto

Verkkokurssi Moodlessa. Tekstien työstämistä ja kommentointia kurssialueella sekä muissa verkkojulkaisuvälineissä.

Kurssin kohderyhmä

Aineopinnot, syventävät opinnot,jatko-opinnot.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin suunnittelu- ja asiantuntijaryhmä: FT Anu lahtinen, FM Antti-Jussi Nygård, FM Tapio Onnela, FT Lauri Keskinen ja FM Annastiina Mäkilä.

Opetuksen tuottaja

Agricola-Suomen historiaverkko, Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin