Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa 1800-luvulta 1900-luvun loppuun

Vaikka sairaus sinänsä on universaali ilmiö, se mitä ja miten ihmiset ovat sairastaneet, miten he ovat sairaudet ymmärtäneet ja mitä he ovat sairauksien taltuttamiseksi tehneet, on vaihdellut suuresti ajasta ja paikasta toiseen. Kurssilla tarkastellaan näitä muutoksia pitkällä aikavälillä, 1800-luvun alusta 1900-luvun loppuun. Kurssin ensiämmäinen osa käsitteli ajanjaksoa antiikista 1800-luvun alkuun.

Kurssin sisältö:
* sairauden materialisoituminen ja kliinisen lääketieteen läpimurto
* sairastava yksilö ja 1800-luvun terapeuttiset markkinat
* 1800-luvun suuret epidemiat ja kansanterveystyön kehitys
* laboratoriolääketieteen läpimurto ja normatiivinen sairauskäsitys
* 1800-luvun lopun suuria innovaatioita
* kansan terveys ja kansanterveystyö 1900-luvulla
* 1900-luvun lääketieteellinen tutkimus
* sairauden uudet kuvat: 1900-luvun diagnostisia innovaatioita
* 1900-luvun terapeuttinen vallankumous ja tautikartan muutos

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopintotaso

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Heini Hakosalo
tutkija (Suomen Akatemia)
Historian laitos, Oulun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus, Torus-verkosto


Takaisin