Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa antiikista 1800-luvun alkuun

Vaikka sairaus sinänsä on universaali ilmiö, se mitä ja miten ihmiset ovat sairastaneet, miten he ovat sairaudet ymmärtäneet ja mitä he ovat sairauksien taltuttamiseksi tehneet, on vaihdellut suuresti ajasta ja paikasta toiseen. Kurssilla tarkastellaan näitä muutoksia pitkällä aikavälillä, antiikista 1800-luvun alkuun saakka. Kurssin toinen osa kattaa ajanjakson 1800-luvun alusta 1900-luvun loppupuolelle.

Kurssin sisältö:
* johdanto & sairaus ja parantajat antiikin Kreikassa
* sairaus ja parantaminen antiikin Roomassa
* myöhäisantiikki ja bysantti
* sairaus ja parantaminen arabialais-islamilaisessa kulttuurissa
* sairaus ja parantaminen keskiajan Euroopassa I
* sairaus ja parantaminen keskiajan Euroopassa II
* uusia tauteja ja uusia ajatuksia – renessanssin uudet maailmat
* lääketieteen vallankumous?
* sairaus ja parantaminen 1700-luvun Euroopassa

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopintotaso

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Heini Hakosalo
tutkija (Suomen Akatemia)
Historian laitos, Oulun yliopisto

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus, Torus-verkosto


Takaisin