Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Sukupuoli ja teknologia

Kurssilla perehdytään sukupuolen merkityksiin tekniikan historian tutkimustraditiossa. Kurssin tavoitteena on oppia, miten erilaiset teknologiat kantavat ja saavat sukupuolittuneita merkityksiä eri ajassa, paikassa ja kulttuurissa. Sukupuolen ja eri teknologioiden suhdetta problematisoidaan yhteisissä verkkokeskusteluissa ja itsenäisesti suoritettavissa kirjallisissa opintotehtävissä. Kurssilla luetaan sekä suomen- että englanninkielisiä artikkeleita. Yhteisen verkkokurssiosion päätteeksi kukin kirjoittaa 2op laajuisen esseen jostain kurssin teemoista.

Opetusmuoto

Verkkokurssi Moodlessa.
Viikoittaiset kirjalliset ja keskustelutehtävät tuottavat 3 op ja kurssin päätteeksi kirjoitetaan 2 op:n laajuinen essee jostain kurssilla käsitellystä teemasta.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä erikseen sovittaessa myös osaksi jatko-opintoja.

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus, Torus-verkosto


Takaisin