Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa

Ensimmäiset dokumenttimme menneisyyden ihmisistä ovat artefakteja, ja nykyajan ihmisten tuottama esineiden massa on jopa havaintokykymme rajoja koettelevan valtava. Esineet ovat kulttuurisesti ja historiallisesti rakentuneita, niitä käytetään eri tavoin ja eri tarkoituksiin.

Kurssi johdattelee Suomen esinekulttuuriin tarkastelemalla esineitä ajallisessa kontekstissa arjen, muotoilun sekä paikallisuuden näkökulmista.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti suomalaista esinekulttuuria, ja tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden ajalliseen kontekstiin.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu perus- ja aineopintoihin.

Kurssin suunnitteluryhmä

Maija Mäkikalli, Lauri Katiskoski ja Sirkku Pihlman

Opetuksen tuottaja

Kurssi on laadittu yhteistyössä Lapin yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen sekä Turun yliopiston museologian, kulttuurihistorian ja kansatieteen sekä Satakunnan Museon ja Lapin maakuntamuseon kanssa.


Takaisin