Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ympäristöhistorian jatkokurssi

Kurssilla tutkitaan luontoa, maisemaa ja kulttuuria luonnonvarojen ja niiden käytön sekä maisemantutkimuksen tarjoamista näkökulmista. Opiskelija voi lisäksi perehtyä halutessaan ympäristöajatteluun ja sen historiaan tutkimalla esimerkiksi erilaisia eettisiä kysymyksiä ja niihin liittyviä valintoja. Ympäristöteemaan voi tutustua myös maaseudun ja kaupungin kohtaamisen lähtökohdasta pohtimalla esimerkiksi edustaako maaseutu alkuperäisempää ympäristöä kuin kaupunki.

Kurssi on suunniteltu mahdollisimman itseohjautuvaksi. Opiskelija voi itse valita haluamansa näkökulman neljästä vaihtoehdosta:
1) luonnonvarat
2) ympäristöajattelu
3) maisema
4) maaseutu ja kaupunki
Niiden sisällä on myös valinnaisia tehtäviä ja lähestymistapoja.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Ympäristöhistorian jatkokurssille "Luonto, maisema ja kulttuuri" voivat osallistua kaikki, jotka ovat suorittaneet virtuaaliyliopiston ympäristöhistorian peruskurssin Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen historiaa. Ne, jotka eivät ole suorittaneet virtuaaliopintoina peruskurssia, voivat osallistua jatkokurssille, mikäli ovat suorittaneet vähintään 2 ov:a ympäristöhistoriaa yliopistojen historia-aineissa tai tuntevat muulla tavoin ympäristöhistoriallista keskustelua.


Takaisin