Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoria

Kurssilla luodaan tutkimuskirjallisuuden ja erilaisten teksti- ja kuvanäytteiden kautta yleissilmäys yhteiskunnallisten muutosten ja kulttuurin välisiin suhteisiin 1800-luvun Euroopassa. Keskeistä on tarkastella Euroopan kehitystä teollisuuden laajenemisen ja massayhteiskunnan synnyn taustaa vasten. Kurssi perustuu professori Hannu Salmen 1800-lukua käsittelevään teokseen "Vuosisadan lapset-1800-luvun kulttuurihistoriaa" (2002)

Kurssin tavoitteet ovat:

* Tarkastella Euroopan kehitystä 1800-luvulla teollisuuden laajenemisen ja massayhteiskunnan synnyn taustaa vasten
* Tutkia 1800-luvun yleiseurooppalaista kulttuuria sekä teollisen ja kulttuurisen muutoksen suhteita
* Ymmärtää niitä tapoja, joilla ihmiset eri puolilla Eurooppaa hahmottivat kulttuurisia yhteyksiään ja eroavaisuuksiaan
* Hankkia tietoa aikakauden erityisistä kulttuuriperinteistä musiikissa, kirjallisuudessa ja filosofiassa
* Ymmärtää populaarikulttuurin ja arjen suhdetta muuttuvien ideologioiden yhteydessä

Opetusmuoto

Verkkokurssi


Takaisin