Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Tietotekniikan kulttuurihistoria

Kurssilla tutustutaan tietotekniikan ja digitaalisuuden kulttuurihistorian erilaisiin aspekteihin. Tarkasteltuihin teemoihin kuuluvat mm. tietokoneiden esihistoria, tietotekninen ylevä, digitaaliset onnettomuudet sekä sukupuoleen liittyvät kysymykset. Kurssilla ei niinkään esitetä yhtä yhtenäistä, lineaarisesti etenevää historiaa, vaan mietitään millaisin kysymyksin tietotekniikan historiaa voisi lähestyä ja miten löytää uudenlaisia tapoja ymmärtää digitaalisuuden merkitys modernille yhteiskunnalle.

Kurssin esittelysivu

http://www.torus.oulu.fi/


Takaisin