Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Teknologian historian johdantokurssi - teknologia ja yhteiskunnan muutos

Tekijä: Kimmo Antila

Kurssin opettaja: Petri Paju, Turun yliopisto

Kurssilla tarkastellaan teknologian ja yhteiskunnallisen kehityksen
vuorovaikutusta ja kehityksen pitkiä linjoja sekä erityisiä
käännekohtia. Kurssin toisena juonteena kulkevat erilaiset
lähestymistavat tekniikan historiaan. Pohdimme tieteenalan suhdetta
muihin tieteisiin ja luomme lyhyen katsauksen keskeisiin käsitteisiin ja
lähestymistapoihin. Kurssin ja oheislukemiston avulla opiskelijat
tutustutetaan viime vuosikymmenten tärkeimpiin teknologian tutkimuksen
suuntauksiin (esim. Large Technical Systems & Social Construction of
Technology).

Kurssin oheislukemistona käytetään mm. Bosse Sundinin teosta \"Teknologia ja ihminen - historiallinen katsaus\".

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Kurssi soveltuu aine- ja syventäviin opintoihin sekä erikseen
sovittaessa myös jatko-opintoihin.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kimmo Antila, Petri Paju

Opetuksen tuottaja

Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus


Takaisin