Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Arjen historia - 1900-luvun suomalainen koti

Kurssilla lähestytään suomalaista kotia kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan erityisesti kodin arkea. Vaikka kurssi paneutuu jokapäiväiseen ja tavalliseen, sen päämääränä on tavoittaa jotakin yleistä ja yleispätevää, sekä selittää muutoksia joita ajassa ja ympärillämme tapahtuu. Kurssi pyrkii ohjaamaan opiskelijaa etsimään vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin, miten koti on muuttunut ja mitkä tekijät ovat muovanneet sitä sellaiseksi kun se nyt on?

Opetusmuoto

Kurssin perussuoritus (3op) muodostuu verkkokurssisosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun ja vuoroviikoin yhdessä suoritettaviin verkkokeskustelutehtäviin sekä itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin opintotehtäviin. Verkkokurssisuoritusta voi vielä täydentää 2op laajuisella vapaaehtoisella esseellä, ja sen palauttamisen määräajasta ilmoitetaan kurssin aikana erikseen.

Kurssin kohderyhmä

Arjen Historiasta kiinnostuneet historian opiskelijat

Kurssin suunnitteluryhmä

Ilana Aalto, Silja Laine, Maija Mäkikalli, Katriina Mäkinen, Tapio Onnela, Kaisa Vehkalahti
Kurssin rakentaminen ja suunnittelun koordinointi: Tapio Onnela


Takaisin