Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Suurkaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Suuret kaupungit, metropolit, ovat tänään suurempia kuin koskaan aikaisemmin. Suurkaupungit ja globalisaatio -kurssilla pohditaan suurkaupunkien kasvua ja toimintaedellytyksiä viimeisten kahden vuosisadan aikana. Keskustellaan muun muassa siitä, mikä ihmisiä on houkutellut suurkaupunkeihin, miten kaupunkitila niissä on jakautunut, miten suurkaupungit ovat ratkaisseet jokapäiväiset ongelmansa ja miten ne ovat selvinneet vakavista kriiseistä. Suurkaupungit ovat myös merkittävä osa ilmiötä, jota kutsumme globalisaatioksi. Kurssilla pohditaan, miten kaupunkien keskinäiset suhteet ovat muuttuneet ja miten kaupunkien paikat kaupunkihierarkioissa ovat vaihdelleet globalisaation myötä 1800- ja 1900- luvuilla.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopintoja suorittavat

Opetuksen tuottaja

Virtuaaliyliopiston historian opetushanke


Takaisin