Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Sukupuoli, politiikka ja kansalaisuus autonomian ajan Suomessa

Kurssilla perehdytään ns. kaksijakoisesta kansalaisuudesta käytyyn tutkimuskeskusteluun ja tulkitaan 1900-luvun alun aikalaistekstejä tässä viitekehyksessä. Lähempään tarkasteluun tulevat niin J. V. Snellman, kansanliikkeet kuin valtiopäiväuudistus.

Opetusmuoto

Opetus tapahtuu Moodle-opetusympäristössä. Kurssilla luetaan digitoituja alkuperäisaineistoja ja tutkimuskirjallisuutta, keskustellaan ja tehdään pieniä harjoitustöitä sekä lyhyt essee.

Kurssin kohderyhmä

Historian ja naistutkimuksen opiskelijoille aineopintojen ja syventävien opintojen tasolla.

Kurssin suunnitteluryhmä

Elina Katainen, VTM, tutkija
http://www.valt.helsinki.fi/staff/katainen/

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus, Helsingin yliopisto


Takaisin