Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ruotsin vallan ajan paleografia

Ruotsin vallan ajan paleografian verkkokurssilla harjoitellaan 1500-1700-lukujen ns. saksalaistyyppisillä eli uusgoottilaisilla käsialoilla kirjoitettujen lähteiden lukemisen jaloa taitoa ja tutustutaan tavallisimpiin kirjainmuotoihin, lyhenteisiin ja tekstin muotoihin.

Kurssilla keskitytään tekstien - kirjainten, sanojen ja lauseiden - lukemiseen, ei paleografiaan tieteenalana eli kirjoitustyylien tutkimiseen itsetarkoituksena, vaikka sitäkin sivutaan. Toiseksi harjoitellaan uuden ajan alun asiakirjaruotsin lukemista ja ymmärtämistä sekä totutellaan käyttämään apuvälineitä, esimerkiksi Svenska Academiens Ordbokia ja muita tärkeimpiä sanakirjoja sekä sukututkimusoppaiden ja Kansallisarkiston opaskirjojen lyhenneluetteloita. Samalla tutustumme eri asiakirjatyyppien luonteenomaiseen sanastoon ja ilmaisutyyliin. Kolmanneksi tarkastelemme myös asiakirjatyyppien muotojen ja kaavojen merkitystä niiden sisällön ymmärtämiselle. Samalla tutustutaan myös Suomen Ruotsin ajan historian tärkeimpiin lähdesarjoihin.

Kurssi sopii sekä aloittelijoille että hieman kokemusta omaaville opiskelijoille. Koska kaikki tekstit ovat ruotsiksi, kielen alkeiden hallinta auttaa kurssin suorittamisessa. Täydellistä kielitaitoa ei tarvita.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Suorittaminen edellyttää harjoituksien tekemistä ja verkkokeskusteluun osallistumista.


Takaisin