Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Perhehistoria

Verkkokurssilla perehdytään perhehistorialliseen tutkimusnäkökulmaan ja käsitellään samalla suomalaisen perheen historiaa eri näkökulmista. Lähtökohtana on havainto siitä, että perhe on historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuva yksikkö kuten kaikki ihmisen luomat järjestelmät. Kurssilla pohditaan, miten perhejärjestelmämme on historiallisesti muotoutunut ja analysoidaan siinä tapahtuneita muutoksia. Kurssin tavoitteena on tarjota välineet lähestyä menneisyyden erilaisia perhejärjestelmiä - ja myös oman aikamme perheitä - historiantutkimuksellisesta näkökulmasta.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopintotaso

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, Avoin yliopistoopetus


Takaisin