Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Näkökulmia tietotekniikan historiaan

Näkökulmia tietotekniikan historiaan -kurssi on toteutettu yhteistyössä Tieteiden ja teknologian historian Torus-verkoston kanssa. Kurssin opettajana toimii lehtori Jaakko Suominen Turun yliopiston digitaalisen kulttuurin oppiaineesta.

Kurssin tarkoituksena on johdattaa opiskelija tietotekniikan historian äärelle ja esitellä teknologian historian erilaisia tutkimus- ja käsittelynäkökulmia. Kurssilla ei esitetä tietotekniikan historiaa kronologisena jatkumona tai yhtenä suurena kertomuksena, vaan avataan muutamia keskeisiä aihepiirejä ja aihealueita. Pääpaino on kulttuuri- ja mediahistoriallisissa lähestymistavoissa.

Kurssi soveltuu erityisesti perustutkintoa suorittaville mutta myös jatko-opiskelijoille. Aihepiirin aikaisempaa tuntemusta ei tarvita. Osa kurssimateriaalista - verkossa ja paperilla - on englannin- ja ruotsinkielistä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Torus-verkoston yliopistojen opiskelijat, etusija on Torus-verkoston arvosanaopiskelijoilla.

Opetuksen tuottaja

Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus

Kurssin esittelysivu

http://www.tuug.fi/~jaakko/opetus/tieto2001/


Takaisin