Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Lääketieteen historian verkkokurssi (osat 1,2)

Kurssilla käsitellään lääketieteen historiaa antiikista nykypäivään. Kurssin tuottaja on aiemmin pitänyt kurssia Oulun yliopiston historian laitoksella eri mittaisina kokonaisuuksina. Kurssin suorittaminen ei edellytä lukio-opintoja laajempia ennakkotietoja historiasta eikä myöskään lääketieteen erityistuntemusta. Opetus tapahtuu internetin välityksellä. Kurssilla on oma www-sivusto, jonka kautta opiskelija pääsee käsiksi kuva- ja tekstiaineistoon. Aineistoon tutustumisen ohella hän vastaa kurssin kuluessa kahteen laajempaan kysymyskokonaisuuteen. Kurssilaisten ohjauksessa hyödynnetään todennäköisesti Discendum Optima -oppimisympäristöä (entinen TelsiPro2).

Kurssin kohderyhmä

Torus-verkoston yliopistojen opiskelijat, etusija on Torus-verkoston arvosanaopiskelijoilla.

Opetuksen tuottaja

Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus

Kurssin esittelysivu

http://www.torus.oulu.fi/


Takaisin