Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Liikenne ja infrastruktuuri historian kulussa

Kurssi keskittyy liikenteen ja infrastruktuurirakentamisen historiaan Suomessa, mutta ilmiöitä tarkastellaan osana eurooppalaista ja maailmanlaajuista kehitystä. Tarkastelussa ovat etupäässä sisämaan liikenteen muodot (maaliikenne, rautaliikenne, sisävesiliikenne). Ulkomaankauppa ja meriliikenne on rajattu pääosin kurssin ulkopuolelle. Kurssilla luodaan yleiskatsaus liikenteen kehitykseen ja siihen liittyvään infrastruktuurirakentamiseen sekä niihin vaikuttaneisiin tekijöihin.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Torus-aineopiskelijat, yliopisto-opiskelijat eri tieteen aloilta.

Kurssin suunnitteluryhmä

FM Kimmo Antila OY/TaY
FM Tapio Salminen, TaY
FL Kati Kiiskinen, TTY

Opetuksen tuottaja

Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus

Kurssin esittelysivu

http://www.torus.oulu.fi/


Takaisin