Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kuinka tutkia tiedettä - johdatus tieteentutkimukseen ja filosofiaan

Kurssilla luodaan yleiskuva tieteentutkimuksen ja tieteenfilosofian keskeisiin teemoihin ja viimeaikaiseen kehitykseen. Kurssin tavoitteena on osoittaa kuinka tiede voi olla tieteellisen tutkimuksen kohteena, tutustuttaa opiskelija tieteentutkimukselle tyypillisiin kysymyksenasetteluihin ja tarjota tieteenfilosofiset perusvälineet tieteellisen toiminnan ymmärtämiseen.

Opetusmuoto

Verkkokurssi ja oheislukemisto

Kurssin kohderyhmä

Torus-verkoston yliopistojen opiskelijat, etusija on Torus-verkoston arvosanaopiskelijoilla.

Opetuksen tuottaja

ieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus

Kurssin esittelysivu

http://www.torus.oulu.fi/


Takaisin