Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Keskiajan paleografia

Kurssilla käydään läpi keskiajan latinalaisen paleografian perusteita kymmenen harjoitustekstin avulla. Tavoitteena on oppia keskeiset lyhenteet ja muut valmiudet, joita keskiaikaisten latinankielisten käsikirjoitusten, samoin kuin varhaisten latinankielisten painettujen kirjojen lukemiseen tarvitaan. Kurssin ja oppimateriaalin luonteesta johtuen olisi suotavaa, että opiskelijoilla olisi vähintään perusvalmiudet latinankielen ymmärtämiseen (minimissään alkeiskurssi yliopistossa tai lukion latinanopinnot).


Takaisin