Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Keskiajan uskontohistoriaa

Tavoitteena on antaa opiskelijalle perustietämys keskiajan uskonnollisesta elämästä, mutta myös ohjata tutkimuksen ja lähteiden ongelmakeskeiseen lukemiseen. Eri teemoja pyritään valottamaan mahdollisuuksien mukaan useammastakin näkökulmasta ja osoittamaan myös tutkimuksessa ilmeneviä ristiriitaisia tulkintoja. Samoin opiskelijat pyritään tutustuttamaan ainakin jossain määrin myös alkuperäisaineistoon ja sen käyttöön omassa tutkimuksessa.

Yleiseurooppalaisen näkökulman rinnalle tuodaan kussakin kohdin myös Suomea ja muita Pohjoismaita koskevia esimerkkejä. Kurssi sopii niin kulttuurihistorian, Suomen historian kuin yleisen historian aineopintotasolle sekä sovellettuna myös syventäviin opintoihin.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, johon liittyy luettavaa materiaalia sekä verkkoympäristöstä että jonkin verran oheiskirjallisuutta, ja näiden lisäksi keskusteluja ja pienehköjä kirjoitustehtäviä verkkoympäristössä.

Kurssin kohderyhmä

Opinnoissaan aineopintotasolla (tai vast.) olevat yliopiston opiskelijat

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin opettajana FT Tom Linkinen


Takaisin