Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Mundus Cognitus - Tieteenhistoriaa muinaiskulttuureista 1800-luvulle

Kurssilla luodaan yleiskuva tieteenhistorian valtavirtauksista ja opillisten instituutioiden kehittymisestä Euroopassa. Jaksot käsittelevät esimerkiksi fysiikan (luonnonfilosofian), tähtitieteen ja maantieteen - kysymyksiä ajallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. Pääpaino on luonnontieteiden kehityskulussa, mutta myös ilmiöiden aatteellista ja filosofista taustaa valotetaan.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

taso/kohderyhmä: kaikki (perus- tai aineopinnot, myös lisensiaattiopinnot ellei opiskelija ole aiemmin opiskellut historiaa)

Opetuksen tuottaja

Tieteiden ja teknologian historian valtakunnallinen verkosto Torus

Kurssin esittelysivu

http://www.torus.oulu.fi/


Takaisin