Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kulttuurien kohtaaminen 2-4

Kurssilla tarkastellaan useasta eri näkökulmasta, mitä kulttuurien kohtaaminen pitää sisällään ja miten kulttuurit ovat historiassa kohdanneet. Kurssilla tarkastellaan niin ihmisten fyysistä liikkumista kuin mielikuvien luomista. Teemoina ovat mm. uskonnot, löytöretket, jokapäiväinen elämä ja kulttuuripoliittiset väittelyt.

Kurssilla luodaan monipuolinen kuva kulttuurien kohtaamisen mekaniikasta ja käytännöistä. Kurssin materiaalina ovat kurssitekstien lisäksi tieteelliset artikkelit, alkuperäislähteet ja kaunokirjallisuus. Kurssi suoritetaan kurssimateriaalia lukien ja esseetehtäviä tehden.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopintoja suorittavat

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Leila Koivunen, FT Riitta Laitinen

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin