Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kirjoitettu kulttuuri 1700-luvun julkisuudessa – Den skriftliga kulturen 1700-talets offentlighet

1700-luvulla maailmankuvan ja lukutaidon laajeneminen lisäsivat sanomalehtien, matkakirjojen ja kaunokirjallisuuden julkaisemista. Myös kirjeet, päiväkirjat ja muistelmat ovat oleellinen 1700-lukua. Kirjallinen ja kirjoitettu kulttuuri sai uusia muotoja, se ei enää ollut yksinomaan valtion ja kirkon sekä kapean luku- ja kirjoitustaitoisen eliitin kulttuuria.

Kurssilla tutustutaan 1700-luvun kirjallisen kulttuurin eri muotoihin erityisesti Ruotsin valtakunnassa unohtamatta Ruotsin asemaa osana laajempaa eurooppalaista kulttuuripiiriä. Kurssilla käsitellään painetun ja käsinkirjoitetun tekstin paikkaa yhteiskunnassa sekä kirjallisen aineiston levityskanavien historiaa sekä lisäksi sitä miksi ja mihin tarpeisiin erilaisia kirjallisia aineistoja syntyi ja tuotettiin. Kirjallisen kulttuurin eri muodot suhteutetaan aikakauden sääty-yhteiskunnan eri osa-alueisiin, kuten politiikkaan tai talouteen.

Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia aikakauden tekstien lähdekriittiseen tulkitsemiseen ja yksittäisten tekstien ymmärtämiseen laajempien kulttuuristen kokonaisuuksien osiksi.

Työtapa ja vaatimukset kurssilla:

Kurssi toteutetaan WebCT-oppimisympäristössä. Opiskelijat lukevat opettajien laatimat johdantotekstit ja kurssimateriaaliksi valitut tutkimuskirjallisuus- ja lähdeotteet, joiden pohjalta laaditaan kurssilla erikseen täsmennettäviä tehtäviä. Nämä voivat sisältää mm. osallistumista kurssialueella käytävään keskusteluun ja pienehköjä kirjallisia harjoituksia. Lisäopintoviikkoja varten voidaan laatia erillisiä kirjallisia töitä opettajien antamista aiheista.

Kurssilla:
* on hyödyllistä tuntea vanhoja käsialoja
* pitää osata kirjoittaa suomeksi TAI ruotsiksi
* pitää osata lukea suomea JA ruotsia
* pitää osata lukea englantia
* on hyödyllistä, mutta ei mitenkään vaatimus, että osaa lukea ranskaa.

Opetusmuoto

Tietoverkkovälitteinen virtuaaliopetus

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu 1700-luvun yhteiskunnasta ja kulttuurista kiinnostuneille perustutkinto-opiskelijoille proseminaaritasosta ylöspäin. Erityisen hyvin kurssi soveltuu seminaari- tai pro graduvaiheen opiskelijoille.


Takaisin