Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ympäristöhistoria

Kurssilla käsitellään ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta metsästäjäkulttuureista nykypäivään.Kurssi antaa opiskelijalle kuvan ympäristöhistoriasta osana historiatiedettä ja muita yhteiskuntatieteitä.Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on käsitys ihmisestä ympäristöään hyödyntävänä toimijana sekä ihmisen luontosuhteessa tapahtuneista muutoksista. Kurssi on kokonaan uudistettu versio varhaisemmasta kurssista "Ihmisen ja ympärisön vuorovaikutuksen historia"

Opetusmuoto

Tietoverkkovälitteinen virtuaaliopetus

Kurssin kohderyhmä

Kurssin kohderyhmä: historian perustutkinto-opiskelijat. Perus- ja aineopintotaso.

Kurssin suunnitteluryhmä

Kimmo Jalonen, Kristiina Pirnes. Kurssin uudistettu versio FT Sami Louekari.

Opetuksen tuottaja

Virtuaaliyliopiston historian opetushanke


Takaisin