Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Venäjän demokraattinen kehitys suurten muutosten aikana: Aleksanteri II - bolševikkien valtaantulo

Aleksanteri II:n uudistukset olivat tärkeä askel maan demokraattisessa kehityksessä, kuitenkin sisäpoliittinen tilanne muuttui epävakaaksi. Tsaariin vallan ja yläluokkaan kohdistunut kritiikki vahvistui, oikeuksien vaatimus alemmille säädyille nosti esille terrorin ja poliittisen liikehdinnän. Suurlakko edisti demokraattista kehitystä; vallanpitäjät ja vaikutusvaltainen eliitti tulivat vakuuttuneeksi sen välttämättömyydestä. Sananvapautta ja lehdistönvapautta lisättiin. Ulkopoliittiset ja sisäpoliittiset jännitteet kasaantuivat. Kommunismin aate juurtui keisarikuntaan ja vaikutti yhteiskunnassa, mikä johti lopuksi bolševikkien valtaantuloon.
Kurssilla perehdytään Venäjän poliittiseen elämään, Duuman toimintaan ja Stolypinin kauteen. Ensimmäinen maailmansota muutti poliittiset asetelmat, tsaarinvalta kaatui helmikuun vallankumouksen seurauksena. Väliaikainen hallitus ja neuvostot jakoivat valtaa, keskusvallan heikkous avasi tien bolševikkien valtaannousulle. Alkoi neuvostokausi, yhden yhteiskuntaluokan "demokratia".
Kyseinen ajanjakso on ratkaiseva Venäjän poliittisen kehityksen kannalta ja tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sekä tämän kauden tapahtumiin että demokratian kehitykseen vaikuttaneiden tekijöihin ja liberaalisiin suuntiin. Kurssi on vertaileva ja se hyödyntää monitieteistä lähestymistapaa.

Opetusmuoto

Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Kurssiin liittyy erilaisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua, opetusmateriaalien lukemista ja ideointia. Opiskelijat tekevät yhteiset tehtävät ja kirjoittavat vapaavalinnaiset esseet kurssin aihepiiristä, muita tenttejä kurssilla ei ole. Kurssi suoritetaan itsenäisesti Moodlessa, tehtävien aikataulu on joustava tehtävien palautuspäivään asti. Kurssin arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen keskustelufoorumilla, toisten opiskelijoiden tehtävien kommentointiin sekä esseisiin.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin