Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ylirajallinen Itämeri ja kansojen liikkuvuus

Kurssilla perehdytään liikkumiseen Itämeren alueilla ja se keskittyy Luoteis-Venäjän, Baltian maiden, Karjalan ja Suomen historiaan. Tarkasteltava oleva ajanjakso alkaa keskiajalta ja päättyy nykyaikaan. Opiskelijat tutustuvat tällä kurssilla liikkumisen syihin ja esteisiin sekä liikkuvuuteen eri sosiaaliryhmissä, etnisyyteen, kielialueisiin sekä hallintorajojen vaikutukseen ihmisten liikkuvuuteen. Valtiovallan säätelevät toimet myös tulevat kurssin aihepiiriin, ja Itämeren alueet yhdistyvät temaattisesti.

Tärkeäksi aiheeksi lähialueidemme historian kannalta nousee myös Suomen itärajan kehitys ja sen kuuluminen ensin Ruotsin kuningaskuntaan ja myöhemmin Venäjän keisarikuntaan sekä keisarikunnan romahtaminen, jolloin muuttojen suunnat Itämeren kansojen piirissä vaihtuivat. Kurssilla myös tutustutaan etnisten ryhmien ylirajallisiin yhteyksiin ja niiden vuorovaikutukseen eritasoisissa yhteisöissä. Myös opitaan kielellisen ja uskonnollisen yhteisöllisyyden merkitystä, perehdytään subetnisiin väestöryhmiin ja yhteisöllisyyteen muuttoliikkeen avustavana tekijänä käyttäen monitieteistä lähestymistapaa.

Pietarin kaupungin perustaminen oli tässä yhteydessä tulomuuton merkittävänä vetonaulana idästä ja lännestä suuntautuvan muuttoliikkeen kannalta. Kurssilla seurataan myös Pietariin kohdistuvaa muuttoliikettä nykyään.

1900-luvulla Itämeren maiden sisäinen tilanne ja koko alueen poliittiset jännitteet johtivat useampiin kansainvälisiin ja paikallisiin konflikteihin, jotka synnyttivät myös ylirajallista liikkuvuutta. Uusi aika toi uudet asetelmat Itämeren alueilla, ja siitä tuli jyrkästi poliittisesti jakautunut. Kommunistinen aate voitti Venäjällä, mikä johti arviota 1-1,5 miljoonan ihmisen pakoon. Pääsääntöisesti he olivat valkoisia, toisinajattelijoita tai kommunistien vainoja pelkääviä. Suomessa kävi toisin, mikä taas pakotti loikkareita pakenemaan Neuvostoliittoon ja muualle. Yli 400 000 pakolaista jätti kotinsa Karjalassa talvi- ja jatkosodan seurauksena. Rautaesiripun tulo vaikutti Itämeren kansojen piirissä. 1980-luvulla alkoi inkerinsuomalaisten paluumuuttajien tulo Suomeen. Kurssilla tarkastellaan Itämeren kansojen ja valtioiden vuorovaikutusta ja muuttoliikkeitä.

Kurssiin liittyy erilaisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua, opetusmateriaalien lukemista ja ideointia. Kurssilla saa käyttää myös muita materiaaleja. Opetus tapahtuu suomeksi. Opiskelijat tekevät yhteisiä tehtäviä ja kirjoittavat vapaavalinnaisen esseen kurssin aihepiiristä. Arviointi perustuu tehtävien ja esseen suorittamiseen, muita tenttejä kurssilla ei ole. Kurssi kokonaisuudessaan suoritetaan itsenäisesti netissä, tehtävien aikataulu on joustava eräpäivään asti. Tavoitteena on opettaa Itämeren kansojen historiaa ja kehittää opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. johon liittyy erilaisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua, opetusmateriaalien lukemista ja ideointia. Kurssilla saa käyttää myös muita materiaaleja. Opetus tapahtuu suomeksi. Opiskelijat tekevät yhteisiä tehtäviä ja kirjoittavat vapaavalinnaisen esseen kurssin aihepiiristä. Arviointi perustuu tehtävien ja esseen suorittamiseen, muita tenttejä kurssilla ei ole. Kurssi kokonaisuudessaan suoritetaan itsenäisesti netissä, tehtävien aikataulu on joustava eräpäivään asti. Tavoitteena on opettaa Itämeren kansojen historiaa ja kehittää opiskelijoiden vuorovaikutustaitoja.

Kurssin kohderyhmä

Aineopinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin