Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Arkistot – aineistoista tutkimukseen

Kirjallisten arkistoaineistojen käyttöä kirjallisuuden, kulttuurihistorian, perinteen tutkimuksen sekä laajemmin tekstien tutkimuksessa tarkastelevalla kurssilla opiskelija saa kattavan yleiskuvan Suomen perinnearkistoista ja kulttuurihistoriallisista arkistoista ja perehtyy tämän jälkeen arkistoaineistojen käyttömahdollisuuksiin opinnäytetöissä ja tutkimuksessa. Samalla kurssi perehdyttää opiskelijaa työelämätaitoihin. Kurssilla käsitellään sitä, mitä arkistoaineistojen käyttö merkitsee tutkimukselle ja miten niiden valinta vaikuttaa tutkimukseen. Lisäksi perehdytään arkistotutkimuksen kannalta keskeisiin käsitteisiin ja lähteisiin, käydään omavalintaisessa arkistossa ja tehdään harjoitustöitä, jotka avaavat myös arkistossa tehtävän työn sisältöä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Valtakunnallinen kurssi on suunnattu kaikille arkistoaineistoista kiinnostuneille yliopisto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston opiskelijoille (aineopinnot ja syventävät opinnot).

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin ovat tehneet arkistoalan asiantuntijat. Sen opettaja ja koordinoija on FM, etnologian tohtorikoulutettava Eija Schwartz.

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto HKT-laitos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Turun yliopiston avoin yliopisto, Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin