Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Kulkutautien historiaa

Vuoden 2020 alussa maailmanlaajuisesti levinnyt koronapandemia on vaikuttanut monella tavoin ihmisten elämään ja eri kansakuntien tilanteeseen. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, missä vaiheessa taudin torjuntakeinot riittävät kukistamaan viruksen ja sen eri mutaatiot, mutta jo nyt tiedämme, että epidemialla on ollut ja tulee olemaan monia seurauksia, joiden mittakaavaa ja kirjoa voimme tässä vaiheessa vain arvailla.

Vaikka monelle meistä tämänkaltainen pandemia on ensimmäinen kokemus laatu-aan, historiallisesti tarkasteltuna tilanne ei ole ainutlaatuinen, sillä kulkutaudit ovat levinneet aiemminkin rajoja ja yhteiskuntajärjestelmiä kunnioittamatta. Vaikka erilais-ten kulkutautien välillä voidaankin nähdä yhteneväisyyksiä, jokaisella niistä on ollut kuitenkin omat syynsä ja seuraamuksensa sekä kontekstinsa.

Tällä kurssilla paneudutaan eri aikojen kulkutauteihin, niiden syihin ja leviämiseen, torjuntaan ja taudeista toipumiseen sekä sairastuneisiin suhtautumiseen, tautien seu-raamuksiin ja yhteiskuntien selviytymiseen. Tarkastelemme eri kulkutauteja pitkällä aikavälillä aina esihistoriasta tähän päivään ja hieman tulevaisuuttakin pohtien.

Kurssin tavoitteena on kehittää laaja-alaista ymmärrystä kulkutautien historiasta, ana-lyyttistä ajattelua sekä pohdiskelevaa, keskustelevaa ja tutkivaa oppimista. Kurssiin liittyy tutustumista annettuihin aineistoihin sekä niiden pohjalta itsenäisesti toteutetta-via tehtäviä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan tehtäväkohtaisesti annetussa aikataulussa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssille voivat osallistua historian, arkeologian ja kulttuurien tutkimuksen opiskelijat sekä muut tematiikasta kiinnostuneet opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen, dosentti Heikki S. Vuorinen, FT Veli-Pekka Toropainen, FT Ulla Moilanen ja FM, tohtorikoulutettava Sofia Paasikivi.

Opetuksen tuottaja

Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus, Turun yliopisto


Takaisin