Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin 5 op

Opiskelijat perehtyvät Venäjän historian 1900-luvun loppupuoliskoon alkaen Nikita Hruštšovin kaudelta. Ns. "suojasää" tuli Stalinin totalitarismin tilalle ja aloitti uuden demokraattisemman jakson Venäjän historiassa. Stalinin terrorin uhrien rehabilitointi ja hänen henkilökulttinsa tuhoaminen olivat uuden aikakauden merkittävimpiä tekoja. Toisen maailman sodan jälkeen maailma oli jakautunut kahteen poliittiseen järjestelmään, "kylmäsota" alkoi. Itäblokin luominen perustui kommunistiseen ideologiaan ja maailmanlaajuiseen luokkataisteluun. Ideologiaa ei saanut kritisoida, vaan itäblokin maiden piti uskoa kommunismin paremmuuteen ja sen voittoon lähitulevaisuudessa. Kuitenkin sosialistista järjestelmää kritisoitiin, ja kritiikin seurauksena oli myös Unkarin kansannousu, joka tukahdutettiin verisesti.
Opiskelun aikana tarkastellaan myös muutoksia Neuvostoliiton valtarakenteissa, sisä- ja ulkopoliittisen kurssin vaihteluja. Neuvostoliittolaisella älymystöllä oli liberalisaation ja yhteiskunnallisen kritiikin kannalta keskeinen rooli. Se vaati sananvapautta ja poliittista liberalismia. Pysähtuneisyyden aika toi uudet muodot ja uudet tekijät. Perehdymme dissidenteihin ja "samizdatiin".
Neuvostoliiton kommunistisen puolueen dominointi yhteiskunnassa toimi suunnittelutalouden oloissa. Valtion propaganda oli tehokas keino auktoritarismin ylläpitämiseksi Neuvostoliitossa ja itäblokissa. Kuitenkin suunnittelutalous ja kommunististen liikkeiden aktiivinen tukeminen ympäri maailmaa, Tsernobylin onnettomuus ja suuret hankkeet kuluttivat paljon resursseja. Elintaso sosialistisissa maissa jäi jälkeen ja tyytymättömyys kasvoi. Kurssilla seurataan myös poliittista kamppailua, joka johti Neuvostoliiton romahdukseen ja IVY:n syntyyn, opiskelijat tutustuvat uuden Venäjän demokraattisiin uudistuksiin. Venäjän presidenttien toimia valtionpäämiehinä tarkastellaan.

Opetusmuoto

Kurssia suoritetaan verkossa Moodle-alustalla

Kurssin kohderyhmä

Kurssi on tasoltaan syventäviä opintoja

Kurssin suunnitteluryhmä

FT, Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Aleksanteri-instituutin VIExpert-asiantuntijaopinnot, Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin