Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Menneisyys, rakennettu kulttuuriperintö ja kestävä kaupunkikehitys

Globaalit haasteet ja suuntaukset, kuten ilmaston- ja ympäristönmuutos, kaupungistuminen ja teknologisoituminen, ovat vaikuttaneet suuresti siihen, että kestävän kehityksen näkökulmat ovat nousseet keskiöön myös kaupunkien suunnittelussa ja rakentamisessa. Monet nykyiset kestävän kaupunkirakentamisen mallit ja ratkaisut korostavat pääasiassa nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Kestävään kaupunkikehitykseen kuuluu kuitenkin myös menneisyyden ulottuvuus ja sen potentiaalin ymmärtäminen osana dynaamista, kestävää, elinvoimaista ja viihtyisää kaupunkirakentamista.

Kurssilla tarkastellaan kestävän kaupunkikehityksen käsitettä sekä rakennetun kulttuuriperinnön, menneisyyden läsnäolon, historian ymmärtämisen sekä paikan identiteetin roolia kestävään kaupunkikehitykseen liittyvässä keskustelussa, suunnittelussa ja käytännön tasolla.

Kurssiin sisältyy tutustumista annettuihin aineistoihin, niistä keskustelua, yksi pienryhmätehtävä sekä itsenäisesti laadittavan kirjallisen tehtävän.

Kurssin tavoitteena on laajentaa käsityksiä kestävästä kaupunkikehityksestä ja -suunnittelusta ja kehittää tutkivaa, pohdiskelevaa ja keskustelevaa oppimista.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka suoritetaan tehtäväkohtaisesti annetussa aikataulussa.

Kurssin kohderyhmä

Historian, kulttuuri- ja kaupunkitutkimuksen sekä kestävän kehityksen opiskelijat. Kurssille voivat osallistua myös muut tematiikasta kiinnostuneet opiskelijat.

Kurssin suunnitteluryhmä

Dosentti Liisa Seppänen

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin