Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Lapatossusta Turhapuroon - Suomalaista kansankomediaa vasta-alkajille ja edistyville

Kurssilla tutustutaan elokuva-aineiston kautta 1900-luvun suomalaisen komediaviihteen historiaan sekä kansankomedian hahmo- ja lajityyppeihin. Audiovisuaalisten aineistojen analyysin lisäksi tarkastellaan komedian suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan ja pohditaan viihdekulttuurin monimediaista luonnetta. Esiin nousevat muun muassa Lapatossu, Eemeli, Pekka ja Pätkä sekä Uuno Turhapuro.

Kurssi edellyttää itsenäistä elokuva-aineiston hankkimista, mutta kirjastolaitos palvelee ja kurssin aineistot löytyvät Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Ritva-tietokannasta.
Suoritusmuotona ovat lyhyet analyysitehtävät eri vuosikymmenten elokuvista ja pidempi loppuessee, jonka näkökulman ja aineistot opiskelija saa valita itsenäisesti. Pohjana esseen kirjoittamiseen ja aineiston hankkimiseen toimivat aiemmat analyysiharjoitukset. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa, mutta kurssin tehtävät tulee palauttaa määräaikaan mennessä.

Oppimistavoitteena on oppia käyttämään elokuva-aineistoa tutkimuksen lähdeaineistona, harjaantua audiovisuaalisen analyysin tekemisessä ja harjoitella näkökulmakirjoittamista.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FM tohtorikoulutettava Noora Kallioniemi

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus/ Kulttuurihistoria, Turun yliopisto


Takaisin