Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Aistien historiaa 5 op

Kurssilla tarkastellaan aistien ja aistikokemusten historian tutkimusta. Kurssilla perehdytään kurssialueella jaetun aineiston pohjalta aistien tutkimuksen metodologisiin kysymyksiin, aistien hierarkiaan ja aistien välisiin suhteisiin. Kurssilla luetaan lisäksi yksittäisiin aisteihin liittyviä tutkimusartikkeleita.

Kurssin tavoite: Opiskelija ymmärtää aistien historian tutkimuksen käsitteitä ja lähtökohtia sekä osaa soveltaa aistien tutkimuksen näkökulmaa esimerkiksi opinnäytteessä.

Opetusmuoto

Verkkokurssi. Kurssi on suoritettava kurssiaikataulun mukaisesti. Kurssi kestää seitsemän viikkoa.
Kurssin tehtävämuodot: itsenäisesti suoritettavia kirjallisia opintotehtäviä, pari yhteistä verkkokeskustelutehtävää sekä kurssin päätteeksi yksi laajempi essee, jossa opiskelija pääsee soveltamaan kurssilla oppimaansa.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Teija Försti

Opetuksen tuottaja

Valtakunnallinen humanistinen verkko-opetus


Takaisin