Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Venäjän demokraattinen kehitys: autoritarismin ja demokratian vaiheet

Kurssilla perehdytään demokratian kehitykseen Venäjällä ja seurataan maan tilannetta eri aikakausina – erityisesti keskitytään liberaaliuudistuksiin, joita tehtiin keisari Aleksanteri II:n aikana 1855-1881. Historiografiassa on puhuttu "Venäjän Suurista reformeista", koska niille on ollut vaikea löytää Venäjän aiemmasta historiasta vastaavuuksia. Reformeilla tarkoitetaan liberaalien uudistusten kokonaisuutta, joiden avulla vallanpitäjät yrittivät muuttaa suuren maan kehitystä demokraattisempaan suuntaan.

Novgorodin tasavallalla oli pitkät demokraattiset perinteet, mutta ne hiipuivat, kun Moskova liitti sen itseensä, ja Venäjä siirtyi absolutismin tielle. Aleksanteri II:n aikana tavallisen kansan oikeudellinen asema parani ja toteutettiin maareformi. Silloin perustettiin paikalliset itsehallintoelimet zemstvot ja myöhemmin uudistettiin valtion oikeuslaitos, armeija, sekä lisättiin yliopistojen valtuuksia, lievennettiin sensuuria. Suunnitteilla oli myös Venäjän ensimmäisen parlamentti. Nämä reformit muuttivat Venäjää, mutta toisaalta ne olivat puolinaisia, jotta ne olisivat tuoneet maahan demokratiaa ja parantaneet laajemmin kansan hyvinvointia. Seuraava hallitsija Aleksanteri III aloittikin vastauudistusten sarjan. Kurssilla perehdytään myös Venäjän kansallismieliseen vähemmistöpolitiikkaan.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aineopinnot , syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

Kurssin opettaja: FT Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

VIExpert – Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot, Humanistinen valtakunnallinen verkko-opetus


Takaisin