Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Ylirajallinen liikkuminen Itämerellä: Suomenlahden alueet kautta aikojen

Kurssilla perehdytään liikkumiseen Itämeren alueilla esimerkkinä Suomenlahti ja sen ympäröivät alueet. Tarkastelu alkaa esihistoriallisista ajoista ja jatkuu nykyaikaan asti. Opiskelijat tutustuvat tällä kurssilla liikkumisen syihin ja esteisiin sekä liikuuvuuteen eri sosiaaliryhmissä. Erityisesti keskitytään Suomen, Karjalan ja Inkerin historiaan ja sen kautta suomalaisiin heimoihin, niiden asutusalueisiin ja nautinta-alueisiin sekä Suomen murteiden ja hallintorajojen vaikutukseen ihmisten liikkuvuuteen. Valtiovallan säätelevät toimet myös tulevat kurssin aihepiiriin.
Tärkeäksi aiheeksi nousee itärajan kehitys ja Suomen kuuluminen ensin Ruotsin kuningaskuntaan ja myöhemmin Venäjän keisarikuntaan, jolloin muuttojen suunnat vaihtuivat. Kurssilla myös tutustutaan etnisten ryhmien ylirajallisiin yhteyksiin ja niiden vuorovaikutukseen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, mm. Inkerissä. Myös opitaan kielellisen ja uskonnollisen yhteisöllisyyden merkitystä muuttojen kannalta, perehdytään subetnisiin väestöryhmiin ja yhteisöllisyyteen muuttoliikkeen avustavana tekijänä.
Pietarin kaupungin perustaminen oli tässä yhteydessä tulomuuton merkittävänä vetonaulana idästä ja lännestä suuntautuvan muuttoliikkeen kannalta. Kurssilla seurataan myös Pietariin kohdistuvaa muuttoliikettä nykyään.

Opetusmuoto

Verkkokurssi, joka koostuu kirjallisista tehtävistä ja keskustelutehtävistä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Historian valtakunnallinen verkko-opetus/Turun yliopisto

Kurssin esittelysivu

https://utu.academia.edu/AKalinitchev


Takaisin