Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Johdatus esimodernin digitaaliseen tutkimukseen

Kurssi on johdatus erilaisiin tietokantoihin, työkaluihin, teorioihin ja käytänteisiin, joilla esimoderneja lähteitä opiskellaan ja tutkitaan digitaalisessa työskentely-ympäristössä. Pääpaino on kulttuurihistoriallisessa tutkimuksessa ja useat esimerkit tulevat keskiajan latinankielisestä kirjallisuudesta. Kurssi on kuitenkin tarkoitettu kaikkien humanististen tieteiden opiskelijoille, eikä edellytä ennakkotietoja esimoderneista kielistä tai tietojenkäsittelytieteestä.

Kurssi antaa opiskelijoille valmiudet käyttää tietokantoja ja niiden toimintoja omassa tieteellisessä tutkielmassa. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erityisiä lähdekriittisiä ongelmia liittyy digitaalisiin lähdekokoelmiin, ja mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita tietokannat ja tietojenkäsittelytieteen menetelmät antavat humanistiselle tutkijalle.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Reima Välimäki

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, HKT-laitos


Takaisin