Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Demokratian synty Venäjällä: Aleksanteri II:n liberaaalikausi

Kurssilla perehdytään Venäjän liberaaliuudistuksiin, jotka tapahtuivat keisari Aleksanteri II:n aikana. Historiografiassa on puhuttu "Venäjän Suurista reformeista", koska niille on vaikea löytää Venäjän historiasta vastaavia toimenpiteitä ja liberaalisten uudistusten kokonaisuutta, joiden avulla vallanpitäjät yrittivät muuttaa suuren maan kehitystä demokraattisempaan suuntaan.
Uudistusten aikana tavallisen kansan oikeudellinen asema parani ja tapahtui maareformi. Silloin perustettiin itsehallinto eli zemstvo. Myöhemmin uudistettiin valtion oikeuslaitos, armeija, lisättiin yliopistojen valtuuksia, lievennettiin sensuuria jne. Suunnitteilla oli myös Venäjän ensimmäisen parlamentin alullepano. Nämä reformit muuttivat Venäjän, mutta toisaalta ne olivat puolinnaisia saadakseen maahan demokratiaa ja kansan hyvinvointia laajasti. Seuraava hallitsija Aleksanteri III aloitti vastauudistusten sarjan.

Opetusmuoto

Opetusmuoto: Verkkokurssi, joka koostuu kirjallisista ja keskustelutehtävistä.

Kurssin kohderyhmä

Aine- ja syventävät opinnot

Kurssin suunnitteluryhmä

FT Andrei Kalinitchev

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, yleinen historia


Takaisin