Valtakunnallisen humanistisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit

Historioita ja historiallisia keskusteluja

Historiankirjoituksen historian erikoiskurssilla avataan näkökulmia eurooppalaisen historiankirjoituksen historiaan. Kurssi kestää 13 viikkoa ja se suoritetaan osallistumalla aktiivisesti keskusteluun annetuista teemoista. Kurssilla laaditaan myös yhden opintoviikon laajuinen essee. Kurssille otetaan 40 opiskelijaa.

Opetusmuoto

Verkkokurssi

Kurssin kohderyhmä

Historian opiskelijat, aineopintotaso

Opetuksen tuottaja

Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, Virtuaaliyliopiston historian opetushanke


Takaisin