Humanistisen valtakunnallisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit.

Tälle sivulle on koostettu kaikki verkkokurssit, jotka on joko toteutettu tai välitetty osana Humanistisen valtakunnallisen verkko-opetushankkeen toimintaa. Ne eivät siis ole kaikki aktiivisessa opetustarjonnassa, katso niistä tarkemmin kulloisenkin lukukauden opetusohjelmasta. Oheiset kurssit ovat saatavilla laitosten opetusohjelmaan ottamalla yhteyttä historian verkko-opetushankkeen koordinaattoriin Tapio Onnelaan. Ota myös yhteyttä jos haluat tarjota omaa opetustasi valtakunnalliseksi kurssiksi.

19th Century Europe: A Cultural History

Aistien historiaa

Anglo-amerikkalainen elämäkertaelokuva 1960-luvulta nykypäivään

Arjen historia - 1900-luvun suomalainen koti

Arkistot – aineistoista tutkimukseen

Ars chemica - Kemian historian 5000 vuotta

Autoilun kulttuurihistoriaa 1900-luvun alun Suomessa

Brinkhallista kulttuurityöelämään 2012 (vain TY/kulttuurihistoria)

Britti-imperialismi Afrikassa viktoriaanisella kaudella

Communication, Technology and Knowledge in Russia and Eastern Europe from the 19th to the 21st Centuries

Demokratian synty Venäjällä: Aleksanteri II:n liberaaalikausi

Eläinten historiaa

Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa

Etiikka ja julkisuus - vastuu ja oikeudet tieteessä

Eurooppalaisen omaelämäkerrallisuuden jäljillä

Finland, the world economy, and the Cold War

Globaalihistorian kurssi

Glorifioinnista kritisointiin: Imperialismia ja kolonialismia valkokankaalla

Hiljainen kännykkäkansa tuhansien järvien maassa – Suomi-kuvan historiaa autonomian ajalta nykypäivään (5op)

Historia, kulttuuriperintö ja kulttuurimatkailu

Historian johdantokurssi

Historian peruskurssi- esihistoriasta keskiajalle

Historian verkkojulkaiseminen

Historioita ja historiallisia keskusteluja

Hyvä ja paha, tuttu ja vieras – Venäjä-kuvat länsimaissa 1500-luvulta 2000-luvulle

Hyötyliikuntaa ja kilpailua, marginaalilajeja ja viihdettä. Verkkokurssi liikuntahistorian muutoslinjoista

Identities in European History

Imperiumi sodassa; ylikansallisen sodan kokemus ja kulttuuri keisarivallan ajan Venäjällä.

Johdatus esimodernin digitaaliseen tutkimukseen

Kaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Keskiajan paleografia

Keskiajan symboliikkaa

Keskiajan uskontohistoriaa

Kirjahistorian tutkimuksen perusteet

Kirjallisuuden lajit

Kirjallisuuspedagogiikka

Kirjoitettu kulttuuri 1700-luvun julkisuudessa – Den skriftliga kulturen 1700-talets offentlighet

Kuinka tutkia tiedettä - johdatus tieteentutkimukseen ja filosofiaan

Kulkutautien historiaa

Kulttuurien kohtaaminen 2-4

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet

Kuva ja propaganda

Kyläpelistä viihdetuotteeksi. Jalkapalloilun historian muutoslinjoja

Lapatossusta Turhapuroon - Suomalaista kansankomediaa vasta-alkajille ja edistyville

Liikenne ja infrastruktuuri historian kulussa

Liikenteen kulttuurihistoriaa

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita

Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria

Lääketieteen historian verkkokurssi (osat 1,2)

Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet

Matkailun historiaa

Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä

Menneisyys, rakennettu kulttuuriperintö ja kestävä kaupunkikehitys

Modernien sotien materiaalinen kulttuuriperintö

Morriconesta Desplat’han: näkökulmia moderniin elokuvamusiikkiin

Mundus Cognitus - Tieteenhistoriaa muinaiskulttuureista 1800-luvulle

Music Videos: Ontology, Analysis and Outreach

Nautintoaineiden kulttuurihistoria

Nordic Identities in History

North and south as dimensions of thought

Näkökulmia tietotekniikan historiaan

Näkökulmia uuteen sotahistoriaan

Näyttelynrakentamiskurssi

ollitest

Paleografia: vanhojen käsialojen perusteet ja tulkinta

Perhehistoria

Perspectives on the Nordic Countries in the Middle Ages

Pervohistoriaa arkistojen valossa -verkkokurssi

Politiikka ja talous kylmän sodan Suomessa

Publishing in English

Rasismin historia

Rotu ja etnisyys -kirjallisuudessa

Runebergista riimuihin – Johdatus vanhan ruotsin kielen ja käsialojen ymmärrykseen. Från Runeberg till runorna – Inledning till förståelsen av det gamla svenska språket och gamla handstilar

Ruokahistoriaa kautta aikain

Ruotsin vallan ajan paleografia

Ruumis ja teoria

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa 1800-luvulta 1900-luvun loppuun

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa antiikista 1800-luvun alkuun

Samuraiden kunniakoodin vuosisatainen tie

Sukupuoli ja teknologia

Sukupuoli, politiikka ja kansalaisuus autonomian ajan Suomessa

Sukupuolihistoria

Suomalaisen teknologian ja teollisuuden historia itsenäisyyden ajalla

Suomalaiset tsaarin Venäjällä: etnisyys, kulttuuri ja yhteisöllisyys

Suomalaisuus populaarimusiikissa

Suomi, suurvallat ja kylmän sodan maailmantalous

Suurkaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Talvisota

Teknologian historian johdantokurssi - teknologia ja yhteiskunnan muutos

The History of Consumption

The key texts on nordic welfare state

The State of Sound: Popular Music and Nationality

Tiedon haku ja hallinta – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna

Tiedon haku ja hallinta 3op – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna (vanha 3op:n versio)

Tieteen ja epätieteen rajoista

Tietotekniikan kulttuurihistoria

Transnational Audiovisual Media History

Tulkintojen lähteillä. Harjoituskurssi historiantutkimuksen uusista lähestymistavoista

Urheilun historia Suomessa

Valokuvat kulttuurin kuvastimena

Vasemmisto vastakulttuurina: Maailmanhistoria vasemmistolaisesta näkökulmasta

Venäjän demokraattinen kehitys 1953-2000: "suojasäästä" oligarkismiin

Venäjän demokraattinen kehitys suurten muutosten aikana: Aleksanteri II - bolševikkien valtaantulo

Venäjän demokraattinen kehitys: autoritarismin ja demokratian vaiheet

Venäjän liberaaliuudistukset 1861-1881 ja demokratian mahdollisuus

Vierastaistelijat ja vapaaehtoiset; ylikansallinen sotakokemus 1800- ja 1900-luvun konflikteissa

Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoria

Water and Society

Yhdyskuntien kehitys ja vesi - vesihuollon historiaa

Ylellisyyden historia

Ylirajallinen Itämeri ja kansojen liikkuvuus

Ylirajallinen liikkuminen Itämerellä: Suomenlahden alueet kautta aikojen

Ympäristöhistoria

Ympäristöhistorian jatkokurssi