Humanistisen valtakunnallisen verkko-opetuksen tarjoamat verkkokurssit.

Tälle sivulle on koostettu kaikki verkkokurssit, jotka on joko toteutettu tai välitetty osana Humanistisen valtakunnallisen verkko-opetushankkeen toimintaa. Ne eivät siis ole kaikki aktiivisessa opetustarjonnassa, katso niistä tarkemmin kulloisenkin lukukauden opetusohjelmasta. Oheiset kurssit ovat saatavilla laitosten opetusohjelmaan ottamalla yhteyttä historian verkko-opetushankkeen koordinaattoriin Tapio Onnelaan. Ota myös yhteyttä jos haluat tarjota omaa opetustasi valtakunnalliseksi kurssiksi.

19th Century Europe: A Cultural History

Aistien historiaa

Anglo-amerikkalainen elämäkertaelokuva 1960-luvulta nykypäivään

Arjen historia - 1900-luvun suomalainen koti

Ars chemica - Kemian historian 5000 vuotta

Autoilun kulttuurihistoriaa 1900-luvun alun Suomessa

Brinkhallista kulttuurityöelämään 2012 (vain TY/kulttuurihistoria)

Britti-imperialismi Afrikassa viktoriaanisella kaudella

Demokratian synty Venäjällä: Aleksanteri II:n liberaaalikausi

Eläinten historiaa

Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa

Etiikka ja julkisuus - vastuu ja oikeudet tieteessä

Eurooppalaisen omaelämäkerrallisuuden jäljillä

Finland, the world economy, and the Cold War

Globaalihistorian kurssi

Glorifioinnista kritisointiin: Imperialismia ja kolonialismia valkokankaalla

Hiljainen kännykkäkansa tuhansien järvien maassa – Suomi-kuvan historiaa autonomian ajalta nykypäivään (5op)

Historia, kulttuuriperintö ja kulttuurimatkailu

Historian johdantokurssi

Historian peruskurssi- esihistoriasta keskiajalle

Historian verkkojulkaiseminen

Historioita ja historiallisia keskusteluja

Hyvä ja paha, tuttu ja vieras – Venäjä-kuvat länsimaissa 1500-luvulta 2000-luvulle

Hyötyliikuntaa ja kilpailua, marginaalilajeja ja viihdettä. Verkkokurssi liikuntahistorian muutoslinjoista

Identities in European History

Imperiumi sodassa; ylikansallisen sodan kokemus ja kulttuuri keisarivallan ajan Venäjällä.

Johdatus esimodernin digitaaliseen tutkimukseen

Kaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Keskiajan paleografia

Keskiajan symboliikkaa

Keskiajan uskontohistoriaa

Kirjahistorian tutkimuksen perusteet

Kirjallisuuden lajit

Kirjallisuuspedagogiikka

Kirjoitettu kulttuuri 1700-luvun julkisuudessa – Den skriftliga kulturen 1700-talets offentlighet

Kuinka tutkia tiedettä - johdatus tieteentutkimukseen ja filosofiaan

Kulttuurien kohtaaminen 2-4

Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet

Kuva ja propaganda

Kyläpelistä viihdetuotteeksi. Jalkapalloilun historian muutoslinjoja

Lapatossusta Turhapuroon - Suomalaista kansankomediaa vasta-alkajille ja edistyville

Liikenne ja infrastruktuuri historian kulussa

Liikenteen kulttuurihistoriaa

Lyriikan teoriaa ja tutkimusotteita

Länsimaisen urheilun kulttuurihistoria

Lääketieteen historian verkkokurssi (osat 1,2)

Matkailun historiaa

Matkakirjallisuus kulttuurihistorian lähteenä

Menneisyys, rakennettu kulttuuriperintö ja kestävä kaupunkikehitys

Modernien sotien materiaalinen kulttuuriperintö

Morriconesta Desplat’han: näkökulmia moderniin elokuvamusiikkiin

Mundus Cognitus - Tieteenhistoriaa muinaiskulttuureista 1800-luvulle

Music Videos: Ontology, Analysis and Outreach

Nautintoaineiden kulttuurihistoria

Nordic Identities in History

North and south as dimensions of thought

Näkökulmia tietotekniikan historiaan

Näkökulmia uuteen sotahistoriaan

Näyttelynrakentamiskurssi

Perhehistoria

Perspectives on the Nordic Countries in the Middle Ages

Pervohistoriaa arkistojen valossa -verkkokurssi

Politiikka ja talous kylmän sodan Suomessa

Publishing in English

Rasismin historia

Rotu ja etnisyys -kirjallisuudessa

Runebergista riimuihin – Johdatus vanhan ruotsin kielen ja käsialojen ymmärrykseen. Från Runeberg till runorna – Inledning till förståelsen av det gamla svenska språket och gamla handstilar

Ruokahistoriaa kautta aikain

Ruotsin vallan ajan paleografia

Ruumis ja teoria

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa 1800-luvulta 1900-luvun loppuun

Salve! Sairauksien ja parantamisen historiaa antiikista 1800-luvun alkuun

Samuraiden kunniakoodin vuosisatainen tie

Sukupuoli ja teknologia

Sukupuoli, politiikka ja kansalaisuus autonomian ajan Suomessa

Sukupuolihistoria

Suomalaisen teknologian ja teollisuuden historia itsenäisyyden ajalla

Suomalaiset tsaarin Venäjällä: etnisyys, kulttuuri ja yhteisöllisyys

Suomalaisuus populaarimusiikissa

Suomi, suurvallat ja kylmän sodan maailmantalous

Suurkaupungit ja globalisaatio 1800- ja 1900-luvuilla

Teknologian historian johdantokurssi - teknologia ja yhteiskunnan muutos

The History of Consumption

The key texts on nordic welfare state

The State of Sound: Popular Music and Nationality

Tiedon haku ja hallinta – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna

Tiedon haku ja hallinta 3op – Tietoverkot historiantutkimuksen apuna (vanha 3op:n versio)

Tieteen ja epätieteen rajoista

Tietotekniikan kulttuurihistoria

Tulkintojen lähteillä. Harjoituskurssi historiantutkimuksen uusista lähestymistavoista

Urheilun historia Suomessa

Valokuvat kulttuurin kuvastimena

Vasemmisto vastakulttuurina: Maailmanhistoria vasemmistolaisesta näkökulmasta

Venäjän demokraattinen kehitys: autoritarismin ja demokratian vaiheet

Venäjän liberaaliuudistukset 1861-1881 ja demokratian mahdollisuus

Vierastaistelijat ja vapaaehtoiset; ylikansallinen sotakokemus 1800- ja 1900-luvun konflikteissa

Vuosisadan lapset 1800-luvun kulttuurihistoria

Water and Society

Yhdyskuntien kehitys ja vesi - vesihuollon historiaa

Ylellisyyden historia

Ylirajallinen liikkuminen Itämerellä: Suomenlahden alueet kautta aikojen

Ympäristöhistoria

Ympäristöhistorian jatkokurssi