Tulosten ilmoittaminen

Kurssin opettaja ilmoittaa verkkokurssien tulokset suoraan laitoksille alla näkyviin osoitteisiin. Sen lisäksi tulokset kannattaa laittaa myös kopiona hankkeen koordinaattorille Tapio Onnelalle: tapio.onnela@utu.fi

Laitosten yhteyshenkilöt

Baltic Sea Region Studies

Helsingin yliopisto: filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Helsingin yliopisto: Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Helsingin yliopisto: politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, yhteiskuntahistorian osasto

Itä-Suomen yliopisto, historia- ja maantieteiden laitos, historian oppiaineryhmä(Suomen historia, yleinen historia)

Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos

Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Lapin yliopisto, kulttuurihistoria

Yhteyshenkilö: Tiina Harjumaa, tiina.harjumaa@ulapland.fi

Tulosten ilmoittaminen: Maarit Tenhunen, maarit.tenhunen@ulapland.fi ja Tiina Harjumaa, tiina.harjumaa@ulapland.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu

Oulun yliopisto, historiatieteet

Oulun yliopisto, kirjallisuus

Taideyliopisto

Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Historia.

Tampereen yliopisto, Avoin yliopisto, historia

Turun yliopisto, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Turun yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, poliittinen historia

Åbo Akademi, Historieämnet vid Åbo Akademi