DRAAMAN TEORIAT JA TRADITIOT -verkkokurssi (5 op / 2.5 ov) korvaa hankkeen jäsenoppiaineiden omia tutkintovaatimuksia seuraavasti:


HELSINGIN YLIOPISTO, kotimainen kirjallisuus 
UUSI KORVAAVUUS: Sko 213 (5 op) sopimuksen mukaan.
VANHA KORVAAVUUS: Kurssi korvaa kohdan Tko 221 sopimuksen mukaan.

HELSINGIN YLIOPISTO, nordisk litteratur
UUSI KORVAAVUUS: ei toistaiseksi tiedossa.

VANHA KORVAAVUUS: Kursen motsvarar Tsv230 Specialkurs (2,5sv).

HELSINGIN YLIOPISTO, yleinen kirjallisuustiede
UUSI KORVAAVUUS: Tyy 210E.c, Tyy 228E tai Tyy 245E.
VANHA KORVAAVUUS: Tyy 143, 221 tai 222 + 1 kirja/essee (2,5 ov). 
Täydentävästä kirja- tai esseesuorituksesta sovitaan kyseisen tutkintovaatimuskohdan kuulustelijan kanssa omassa oppiaineessa Helsingin yliopistossa. 

JOENSUUN Y
LIOPISTO, kirjallisuus
Kurssi korvaa aine- tai syventävistä opinnoista sopimuksen mukaan.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, kirjallisuus
UUSI KORVAAVUUS: KIRA323 Yleinen draamakirjallisuus, 5 op; syventävät opinnot: sovitaan erikseen.
VANHA KORVAAVUUS: Kurssi korvaa tutkintovaatimusten kohdan KIRA82i.

OULUN YLIOPISTO, kirjallisuus
UUDET TUTKINTOVAATIMUKSET: 687108A Kulttuurinen laajennus 5 op, (mahdollisesti 687118A Luova kirjoittaminen 5 op).
VANHAT TUTKINTOVAATIMUKSET: 710004A Kirjallisuuden teoriat 2 ov  (4 ov)

TAMPEREEN YLIOPISTO, Suomen kirjallisuus
UUDET TUTKINTOVAATIMUKSET: A4A tai S1 (5 op)
VANHAT TUTKINTOVAATIMUKSET: A1, A2, A3 tai  S1

TAMPEREEN YLIOPISTO, yleinen kirjallisuustiede
UUSI KORVAAVUUS: opintojaksot A3 ja A5A, 3 op
VANHA KORVAAVUUS: kohdat A3, A7A.

TURUN YLIOPISTO, kotimainen kirjallisuus
UUSI KORVAAVUUS: 5 op aineopintojen erikoisaloista.
VANHA KORVAAVUUS: Kurssi korvaa 2 ov aineopintojen kohdasta 5. Erikoisaloja.

TURUN YLIOPISTO, yleinen kirjallisuustiede
UUSI KORVAAVUUS: Kurssi korvaa kohtia A3. Lajiteoria b) Draaman teoria, A6. Valinnaisopintoja, S3.Teoreettisia erikoistumisopintoja ja S6. Valinnaisopintoja.
VANHA KORVAAVUUS: Kurssi korvaa aineopintojen kohdan A4. Lajiteoria b) Draaman teoria (2 ov) tai 2 ov:a kohdasta A6. Valinnaisopintoja (3 ov).

ÅBO AKADEMI, litteraturvetenskap
Motsvarar ämnesstudier/fördjupade studier, projekt.